Publicaties

Publicaties

Inleiding directeurendag Ministerie van I&W, 15 april 2019Essay Politiek toe aan emancipatie, juni 2017, Binnenlands Bestuur

Politiek kan het niet alleen, 18-10-2017, S&D, Reactie van Jacques Wallage op artikel Klaar met politiek. Het participatie-evangelie van Wallage en Plasterk, van Annemarie Kok.

Column Democratie als geestesgesteldheid, december 2017, RUG


RTV Dordrecht, over het functioneren van raadsleden


Jacques Wallage sprak dinsdagavond 6 februari 201 bij de Drechtraad in Papendrecht over het functioneren van raadsleden in een gemeenteraad. Na afloop sprak RTV Dordrecht presentator Ben Corino met hem over dit thema. U kunt het interview hier terugluisteren.


Van Kemenadeprijs


Op 6 december 2017 sprak Jacques Wallage bij de uitreiking van de Van Kemenadeprijs. De prijs werd uitgereikt aan de Raad voor het Openbaar Bestuur. De speech is als opinie artikel opgenomen in het Noord-Hollands Dagblad.

Interview in vakblad AfvalOnline

Keynotes op de Dag van de democratie

17 november 2017, Nieuwegein

Toespraak tijdens de herdenking van de Kristallnacht,

9 november 2017, Groningen

Co-referaat op essay 'Nergensland',

4 oktober 2017