CV

Copyright foto: Paul Tuinte

Curriculum VitaeVolledige naam

Jacques Wallage


Geboorte datum

27 september 1946


Functies


2017 - heden   Gasthoogleraar Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen RUG/                            gastcolleges Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen


                        

(Politiek) bestuurlijke functies

2018 - 2020     vanuit OFL: Onafhankelijk voorzitter Noordzeeoverleg

2016 - 2020      Co-voorzitter Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM)
                           inmiddels Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving OFL)

2010 - 2020      Lid RvC van PostNL, op voordracht van de centrale ondernemingsraad

                           (Vice-voorzitter)

2009 - 2017      Voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur

2015 - 2017      Voorzitter Kring van Veiligheid (kindermishandeling en huiselijk geweld)

2010                  Co-informateur kabinetsformatie 2010

1998 - 2009      Burgemeester van Groningen

1994 - 1998      Fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal

1993 - 1994      Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1989 - 1993      Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen

1981 - 1989      Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

1972 - 1981      Wethouder van Groningen

1970 - 1972      Fractievoorzitter PvdA

1970 - 1981      Gemeenteraad Groningen