Welkom

Jacques Wallage


Vorig jaar beëindigde ik het lidmaatschap van de raad van commissarissen van PostNL, waarvan ik op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad 10 jaar lid was.

Ook rondde ik het voorzitterschap af van het Noordzeeoverleg. De overheid en de stakeholders bereikten overeenstemming over Het Akkoord voor de Noordzee


Dit zijn nu de jaren om ervaringen te delen en kennis over te dragen. Ik doe dat door het (online) houden van lezingen, door dagvoorzitter te zijn, expertmeetings voor te zitten, trainingen te geven en af toe te coachen. Ik probeer niet teveel opdrachten aan te nemen zodat er tijd overblijft om er te zijn voor mijn naasten, met de hond te wandelen, te schrijven en in de tuin te werken. 

Actueel

24 februari, 1 en 3 maart 2021
Gastcolleges Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUG


2 maart 2021
Online lezing Irgun Holland , Haifa
kabinetsformaties Israël/NederlandDinsdag 15 december 2020

Webinar Sustainable Society:

Toelichting op het Noordzeeakkoord


Het Akkoord voor de Noorzee