CV

Copyright foto: Paul Tuinte

Curriculum Vitae

 

 

Volledige naam

Jacques Wallage

 

Geboorte datum

27 september 1946

 

Functies

2016 - heden Co-voorzitter Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM)

2017 - heden Gasthoogleraar Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen RUG

2017 - heden Voorzitter Raad van Commissarissen van PostNL

2008 - heden Lid RvC van PostNL, op voordracht van de centrale ondernemingsraad

 

 

(Politiek) bestuurlijke functies

2009 - 2017 Voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur

2015 - 2017 Voorzitter Kring van Veiligheid (kindermishandeling en huiselijk geweld)

2010 Co-informateur kabinetsformatie 2010

1998 - 2009 Burgemeester van Groningen

1994 - 1998 Fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal

1993 - 1994 Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1989 - 1993 Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen

1981 - 1989 Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

1972 - 1981 Wethouder van Groningen

1970 - 1972 Fractievoorzitter PvdA

1970 - 1981 Gemeenteraad Groningen